Konsulentopgaver, eksempler

Vejledningsteoretiske og metodiske input til arbejdet med Studievalgsportfolio i 10. klasse – Projektet: Grib Portfolien!

UU- Gribskov/UVM (2018)


Proceskonsulent og oplægsholder på tværsektoriel temadag om uddannelsesparathed

UU-Nordvestsjælland/Holbæk kommune (2016)


Konsulent ved udvikling af eksemplariske undervisningsforløb til det obligatoriske emne ’Uddannelse og job’ og valgfaget ’Arbejdskendskab

UVM/UCSJ (2014/15)


Konsulent ved udarbejdelse af: Læsevejledning for emnet Uddannelse og job og valgfaget Arbejdskendskab. Læs mere hér: https://emu.dk/grundskole/uddannelse-og-job?b=t5

UVM (2014)


Formand for arbejdsgruppen vedrørende Fælles mål for Uddannelse og job og Arbejdskendskab

UVM (2013/14)


Revision af Studieordning for den grønlandske Vejledergrunduddannelse (VGU). https://aqqut.gl/vejledergrunduddannelsen-vgu/

Center for national vejledning (2013/2020)


Proceskonsulent og rapportør ved arbejdsseminar om vejledning i tyndt befolkede områder. http://docplayer.dk/15086719-Nordisk-arbejdsseminar-om-vejledning-i-tyndtbefolkede-omraader-26-28-september-2010-i-island-seminarrapport.html

Nordisk Netværk for voksnes Læring/NVL. (2010)