Metodeudvikling – Temaoplæg og kurser

Temaoplæg, eksemplerVejledning i en opbrudstid.

Seminar for Ungevejledernetværket i Nordsjælland, 2022


Career development throughout working life.

Konferenceoplæg, Nordplus-Voksen projektet om karrierevejledning og (real) kompetencer i arbejdslivet/KIAL, 2021


To meet individual needs without individualizing career challenges.

Workshop på IAEVG-konferencen 2021


Karrierevejledning af nyankomne borgere – udfordringer og perspektiver.

Vägledarkalendariet, Stockholm 2020


Fra matching til Life-design – nye paradigmer i karrievejledningen.

Konferenceoplæg, Sveriges Vägledarförening, 2019


Fremtidens vejledning i et internationalt perspektiv.

Vejledningsfaglige udfordringer og diskussioner. Vestegnens Sprog- og kompetencecenter, 2019


Self-governance as an objective of Career Counselling. Challenges, Risks and Discussions. & Qualitative approaches to Career Counselling. Themes and Methods

Oplæg og workshop på IAEVG-konferencen, 2018. http://www.iaevgconference2018.se/


Vad är det som gör ett samtal till et vägledningssamtal?

Malmö Universitet, 2017


Competence development as a goal for career guidance – Critical perspectives.

Oplæg på NVL- konference, 2017.


Perspektiver på motivation og modstand.

Temaoplæg for vejledere i de grønlandske huse, 2017


Karrierelæring og vejledning.

En profession under politisk pres. Oplæg på Samba konferencen Ungdomsuddannelsernes vejlederforening, 2017.


Temaer og faser i karrirevejledningsforløb.

Workshop afholdt på Sveriges Vägledarförenings konference: Vägledning så i Norden, 2017.


Miljøets betydning for unges valg og præstationer. Vejledningsmetoder.

Oplæg på: Forårskonference for EGU-vejledere, 2017.


Lille vejleder hvis er du?

DPU’s Videnskabsteoretiske tvister, 2017. Hør oplæg hér: https://soundcloud.com/uddannelsesimperiet/lille-vejleder-hvis-er-du-83-2017


Re/viewing the life-design career paradigm: Critical reflections and re/constructions.

Symposium, IAEVG’s conference: Promoting Equity through Guidance and Counseling. Reflection, Action, Impact. 2016.


Karrierevejledning – tilgange og metoder.

Oplæg på Studievalgs seminar, 2014.


Motivasjon og utholdenhet – sosiologiske og sosialkognitive perspektiver.

Oplæg på Rådgiverkonferencen, Oslo 2014.


Karrierevejledning.

Oplæg på NVL-konferencen: Vejledning i arbejdslivet. Nuuk, 2014.


Rekruttering og fastholdelse i erhvervsuddannelserne?

Oplæg på møde i Dansk Metal/Forbundets Uddannelsesudvalg, 2013.

Kurser, eksemplerTemaer og metoder i karrierevejledning.

Efteruddannelseskursus for vejledere i Grønland, 2022.


Karrierelæring.

Efteruddannelseskursus for vejledere og undervisere i Grønland, 2021.


Introduktion til vejledningsområdet.

Kursus for personale i grønlandske uddannelses- og vejledningsinstitutioner, 2021/22.


Gruppevejledning.

Efteruddannelseskursus for vejledere i Grønland, 2019.


Karrierevalget. Temaer og metoder i karrierevejledning.

Vejlederseminar, Karrieresenter Østfold/Norge, 2017.


Bliv klogere på dine vejledningskompetencer.

Vejledningskursus for valgte og ansatte i Dansk El-Forbund. Dansk metal, 2015-2016.


Identitetens makt – självuppfattningens betydelse för val och valprocesser med.

Karriär & vägledarkompetencen, 2010.


At tro på sig selv og sin formåen – socialkognitive metoder i vejledningen.

Seminarer i Danmark, Sverige og Island – i samarbejde med Steven D. Brown, Loyola University, Chicago. UCC, 2009.


Karriärutveckling, val och valprocesser.

Kursusrække om karrierevalgsteorier og vejledningsmetoder. Kommunförbundet i Skåne, 2007-2011.