Om LISBETH HØJDAL

Uddannelse2010

Magisterexamen med huvudämnet pedagogik med inriktning mot studie- och yrkesvägledning

Stockholms Universitet


2005

Kandidatexamen med studie- och yrkesvägledning som hovedemne

Lärarhögskolan i Stockholm


2003

Lektorkvalificeret

ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL)


1994

Samfundsvidenskabelig Basisuddannelse

Roskilde Universitet (RUC)


1992

Datalæreruddannelsen

(DEL)


1990

Studievejlederuddannelsen

Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL)


1988

Pædagogikum

(DEL)


1985

Voksenpædagogisk Grundkursus

(AOF)


1984

Malerfagets Videregående Uddannelse

Odense Tekniske Skole


1981

Bygningsmaleruddannelsen

(HTC)

Erhvervserfaring2012-

Selvstændig konsulent, underviser og oplægsholder

Underviser på Grund- og videregående vejlederuddannelse i Grønland og holder oplæg på kurser og konferencer for vejledere.


2012-2017:

Ekstern Lektor

Diplom i Uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning ved UC-Sjælland/Absalon


2009- 2014

Ekstern Lektor

Masteruddannelsen i vejledning. Aarhus Universitet/DPU


2007 – 2012

Lektor

Center for vejledning, Professionshøjskolen UCC. Underviser på Diplom i Uddannelses- Erhvervs- og Karrierevejledning. Projektarbejde, kurser og konferencer for vejledere.


2001 – 2007

Lektor

Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL). Underviser på Uddannelses- og Erhvervsvejlederuddannelsen, Voksenvejlederuddannelsen, samt Diplomuddannelsen i Voksenvejledning og karriereudvikling.


1997 – 2001

Uddannelsesleder for vejledningsområdet

Teknisk Erhvervsskole Center (TEC)


1993 – 1997

Konsulent

Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (RUE/Arbejdsministeriet)


1985 – 1997

Lærer og studievejleder

Erhvervsskolen Nordsjælland


1978 – 1984

Bygningsmaler

Andet2017-

Censor

Diplom i Uddannelses-erhvervs-og karrierevejledning


2013-2014

Formand

Arbejdsgruppen for forenkling af Fælles Mål for ’Uddannelse og job’ og ’Arbejdskendskab’. Undervisningsministeriet


2010 – 2015

National Correspondent

International Association of Educational and Vocational Guidance/IAEVG


2008-2009

Projektmedarbejder

Evaluering af Voksenvejledningsnetværkene, VUE/NCK


2009

Konsulent

Vejlederteamet på SOSU-skolen i Næstved i forbindelse med projektet: Vejledningsstrategier i ungdomsuddannelserne


2008

EU-evaluator

projektet: Adult Guidance in Education – Training of Trainers. AGETT/Tallinn Pedagogical University, Estonia


2003-2007

DEL’s repræsentant

Erhvervspædagogisk forskernetværk. DPU/UVM '


2002- 2003

Medlem af evalueringsgruppen vedrørende Personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser.

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA


2001-2002

Projektmedarbejder

OECD- undersøgelsen af vejledningsindsatsen i Danmark


1998-2001

Teknisk Skolelederforenings repræsentant

Undervisningsministeriets Udvalg vedrørende frafald og frafaldsregistrering på erhvervsskolerne


1996-2008

Censor

Uddannelses- og Erhvervsvejlederuddannelsen, de pædagogiske diplomuddannelser og Voksenvejlederuddannelsen