Danske og internationale projekter, eksempleR

Danske projekterGrib Portfolien!

UU-Gribskov/UVM (2018)


Udvikling og formidling af 8 eksemplariske forløb i uddannelse og job

UVM/Absalon (2014)


Drengene efter pigerne – forsøg med nye vejledningsmetoder der udfordrer drenges kønsstereotype uddannelsesvalg

UU- Vest, UU-Øresund og UU-Sjælsø (2012-2013)


Valg og fravalg – en undersøgelse af faktorer af betydning for studerendes valg og gennemførelse af uddannelsesforløb

UCC (2011-2012)


Realkompetence og anerkendelse

VUE (2008)


Evaluering af voksenvejledningsnetværkene

UVM/NCK/VUE (2008)


Vejledningsstrategier for ungdomsuddannelserne

VUE (2007-2008)


Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere.

VUE (2007)


Evalueringskultur på erhvervsskolerne.

UVM/DEL (2005-2006)


Elevplan som værktøj i vejledningen – eud-elevers valgkompetence

UVM/DEL (2003-2004)


Integreret vejledning i Grundforløb – en samspilsmodel

UVM/TEC (2002)


Uddannelses-og erhvervsvejledningen i forhold til reform 2000

UVM/DEL (2000-2001)


Den Personlige uddannelsesplan som værktøj i vejledningen

UVM/TEC (1999-2000)


Frafald i erhvervsuddannelserne – anvendelse af registreringsværktøj – skolenær tabel til afsøgning af frafaldsårsager.

UVM/TEC (1999-2000)


Vejledning og valg set fra elevsynsfelt – valgkompetence hos den enkelte elev.

UVM/TEC (1998)
Internationale projekter
Network of Career counseling and guidance programs at higher education institution in the Nordic and Baltic countries/VALA

Nordplus (2012 – )


Entrepreneurship, Education and the World of Work

EU/Comenius (2012-2014)


School and the World of Work

EU/Comenius (2007-2010)


Interests and Desires. Creative Planning of a Meaningful Life in precarious work conditions

EU/Grundtvig (2005-2008)


Reflective Quality Development for CVET-teachers and trainers through Self-evaluation

EU/Leonardo (2005-2007)


Training of Trainers – Croatian Specialist. Upgrading VET-schools – Establishing Centers of Excellence.

DEL (2006)


Self-evaluation – Transnational methods and models for Self-evaluation of Non-formal Competences

EU/Leonardo (2003-2005)


Adult Guidance in Education. Training of Trainers/AGETT, Estonia

EU/Leonardo (2004)


Meeting the Needs of Employment: European Curriculum Guidelines for Lifelong Learning Vocational Counselors

EU/Leonardo (2002-2004)


Training of TVET trainers. The National Training of Trainers Institute (NTTI), Jordan and the Euro-Jordanian action for the development of enterprise (EJADA)

DEL (2003)


OECD Review of Career Guidance Policies. Information, guidance and counselling. Denmark.

OECD (2002)


Enhancing the quality of Information and Guidance Materials and standards of practice/The ENIGMA group.

EU/PETRA II (1996)