publikationer

2020

Contemporary Approaches to Career Counselling: Critical Perspectives on the Life-Design Paradigm.

Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance, 1


2020

Challenging Perspectives on the Life-Design Career Paradigm: Critical Reflections and Re/constructions, (Irving, Borgen & Højdal).

International Perspectives on Research in Educational and Career Guidance. Promoting Equity Through Guidance. Springer


2019

Karriärvägledning. Teman och metoder. Publit 2019: Career Counselling. Themes and methods.

Amazon


2018

Karrierevejledning. Temaer og metoder.

Saxo Publish


2017

Kan vi designe vårt liv og vår karriere?

Veilederforum, Norge


2017

Karrierevejledning i et krydsfelt.

Vejlederforum, Schultz/Vidensdeling


2017

Fastholdelse af studerende i et politisk og karriereteoretisk perspektiv

Fastholdelse og frafald i læreruddannelsen, Unge Pædagoger Nr. 2


2015

Dansk Vejledning – lost in translation.

Vejlederen


2012

Karrierevalg. Teorier om valg og valgprocesser.

Schultz


2011

Uddannelsesværnepligt.

Information, 26. januar


2009

Fastholdelse forklædt som kærlighed. Via Vejledning.

UVM


2008

Erhvervsvalgsmodenhed og valgkompetence.

Vejlederforum, Studie og erhverv


2008

Nytter det at mandsopdække de unge med en mentor?

Information, 30. juli


2008

Realkompetence og anerkendelse (RKV). (Buhl, Højdal & Enggård)

VUE


2008

Vejledningsstrategier i ungdomsuddannelserne. (Boysen, Buhl, Højdal & Nistrup).

VUE


2007

Børn og unges valg og fremtidsplaner (Højdal & Poulsen)

Skolen. Januar


2007

At skabe sammenhæng mellem teori og metoder.

VUE – Nyhedsbrev Nr. 1


2006

Evalueringskultur på erhvervsskolerne.

Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 8, UVM


2006

Valgkompetence og vejledning

Vejbred – en antologi om vejledning. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.


2004

Idekatalog til arbejdet med valg og valgprocesser i erhvervsuddannelserne.

DEL


2002

Policies for Information, Guidance and Counselling Services in Denmark. (Højdal & Svendsen).

OECD


1999

Idékatalog til grundlæggende vejlederuddannelser.

RUE


1995

Etik i vejledningen. Etiske retningslinier for uddannelses- og erhvervsvejledning (medforfatter).

RUE